Modele warstwowe sieci pdf

6 warstwy modelu OSI application Presentation session udostępnianie Usług sieciowych aplikacjom kodowanie i szyfrowanie Kontrola interculturel transport segmenty Zarządzanie połączeniem Network datagramy komunikacja między sieciami Data Link Ramki komunikacja wewnątrz Sieci physique bits transmisja sygnału 22 warstwa transportowa warstwa transportowa separuje Dolne (Sieciowe) i Górne (logiczne) warstwy OSI. Zapewnia dostarczenie danych procesom związanym z spółdzielniach adresem (Numer Hosta: Numer Portu). Przygotowuje segmenty danych, o rozmiarach akceptowalnych przez Protokoły niższych warstw OSI. Zapewnia niezawodność, TJ. Poprawność transmisji i integralność danych. Pojęcia związane z warstwą transportową: segment i port. 3 Warstwowa budowa Protokołu Komunikacyjnego système ouvert interconnexion de systèmes de référence (w skrócie: modèle OSI) opracowany został w Roku 1978 przez Organisation internationale de normalisation jako norme ISO Opisuje komunikację poprzez 7 autonomicznych, realizowanych warstwowo zadań. 1 ISO_IEC_7498-1_1994 (E). zip 15 warstwa łącza danych warstwa łącza danych określa sposób komunikacji w obrębie pojedynczej sieci. Warstwę łącza danych tworzą podwarstwy: MAC (Media Access Control) odpowiedzialna za adresację fizyczną (tzw.

Adresse MAC) oraz metodę dostępu do współdzielonego moyen transmisyjnego (NP. CSMA/CD, passage de jeton), LLC (contrôle de couche de lien) odpowiedzialna za kontrolę transmisji Ramek w Sieci (NP. poprzez kontrolę CRC, dłusci Ramek, poprawności preambuły). 10 warstwa fizyczna warstwa fizyczna specyfikuje: moyenne transmisyjne (Typ, przyłącza, topologie fizyczna, dystans etc), Typ transmisji (analogowa, Cyfrowa) i PASMO przenoszenia (baseband, Broadband), kodowanie sygnału (NP. Manchester, 4B/5B i MLT-3), sposób synchronizacji. Urządzenia warstwy fizycznej à m.in.: karty Sieciowe (ang. NIC), modemy, kodeki ISDN, répétery (koncentratory, wzmacniaki, Huby). Warstwa fizyczna, łącza danych zadania 1. Z wykorzystaniem okablowania prostego oraz koncentratora lub przełącznika należy zorganizować Dwie Sieci zapomogi obejmujące odpowiednio Dwie połowy Klasy laboratoryjnej. 13 Synchronizacja tryb asynchroniczny: iPhonie bajty (znaki) są oddzielane tzw.

bitem początku i stopu bitem. Tryb synchroniczny: sekwencja synchronizująca (naprzemienny ciąg 0 i 1 synchronizujący zdine odbiorcy), poprzedza dużą porcję danych (ramka). Transmisja w typowej Sieci LAN jest synchroniczna. Tryb isochronizny Wykorzystuje Dodatkowy, zewnętrzny kanał do synchronizacji zegarów. 16 warstwa łącza danych (2) pojęcia związane z warstwą łącza danych: adres MAC (adres fizyczny), ramka, synchronacja dostępu. Urządzenia warstwy łącza danych: karty Sieciowe, pont (filtry Ramek), switche (pont wieloportowe).

Post navigation